Aktuality

K situaci Kontaktního centra SANANIM

V reakci na vznik občanského sdružení Rezidenti Na Skalce proti drogám a jeho nedávným aktivitám směřujícím proti KC Sananim, které se do lokality přestěhovalo letos v dubnu, mi dovolte vyjádřit politování nad tím, jak se celá situace vyvíjí. Z toho, co je mi z činnosti tohoto sdružení zatím známo, jde o kroky, jejichž jediným cílem je naše centrum ze Skalky dostat, a to i za cenu osobních útoků na...

Přečíst celé

Oznámení pro občany Prahy 1 a Prahy 5

V srpnu letošního roku jsme zahájili nový projekt sanitního vozu. Vůz je přistaven v dosahu největší otevřené drogové scény v blízkosti Václavského náměstí. Lokalita Vrchlického sadů byla vybrána po dohodě s městskou částí Praha 1 a Městskou policií Prahy 1. Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 18.00 zde mohou klienti využít služeb výměnného programu, zdravotního ošetření, testování na...

Přečíst celé

Stanovisko o. s. SANANIM k nabídce MČ Prahy 5 na odkoupení prostor Kontaktního centra SANANIM

Reagujeme na prohlášení starosty Prahy 5 Milana Jančíka (např. http://regiony.impuls.cz/praha/zpravy/praha-5-chce-do-konce-zari-odkoupit-sidlo-protidrogoveho-centra/508891) Tuto nabídku projednala již před časem správní rada o. s. SANANIM a vyslovila s prodejem prostor Městské části Prahy 5 souhlas pouze za podmínky, že SANANIM bude mít pro Kontaktní centrum...

Přečíst celé

K fungování Kontaktního centra SANANIM

Kontaktní centrum SANANIM i přes obtíže způsobné Rozhodnutím o okamžitém zastavení užívání nebytové jednotky jako kontaktního centra pro drogově závislé, vydaném Stavebním úřadem Prahy 5, pracuje i v nestandardních podmínkách dál. Výměnný program probíhá od 20. 4. 2010 přímo na ulici v rámci přistaveného vozidla. Toto řešení, které považujeme za nebytné vzhledem naší primární povinnosti...

Přečíst celé

Výsledky konstruktivního dialogu vedeného s rezidenty v okolí KC na Praze 5

Občas je to i zábava, ale úsměv už nám začíná ve tváři tuhnout... 12. 5. - zeď centra a chodník před ním byl posprejován nápisy „SANASHIT"7. 5. - další rozbité okno dodávky, kde se vyměňuje injekční materiál4. 5. - zvonek pomazán psím exkrementem3. 5. - rozbité okno dodávky, kde se vyměňuje injekční materiál29. 4. - rozbité okno Kontaktního centra18. 4....

Přečíst celé

Není pravda, že... - Vyjádření o. s. SANANIM k různým nepravdivým výrokům uváděným na jeho adresu

14. 5. 2010 - Vyjádření o. s. SANANIM k nepravdivým nařčením radního Kudryse: Není pravda, že informace o vysbíraných stříkačkách v sadech Na Skalce zmizela z webových stránek o. s. SANANIM, jak prohlásil 12. 5. na setkání občanů „Stop drogám na Skalce" radní Prahy 5 Milan Kudrys. Tato informace podle vyjádření radního Kudryse...

Přečíst celé

K výměnnému programu Kontaktního centra SANANIM

Výměnný program Kontaktního centra SANANIM probíhá od 20. 4. 2010 přímo na ulici v rámci přistaveného vozidla. Ochrana veřejného zdraví je naší primární povinností, na niž vzhledem k našemu poslání nemůžeme a nechceme rezignovat. Proto považujeme za nezbytné pokračovat ve výměnném programu, a to na ulici v rámci přistaveného vozidla. Toto řešení je sice nestandardní, ale je plně v...

Přečíst celé

Stanovisko o. s. SANANIM k nařízení okamžitého zákazu užívat prostory v ulici Na Skalce 15 na Praze 5 jako Kontaktní centrum SANANIM

SANANIM, o. s., vždy postupoval a postupuje při výkonu své činnosti v souladu s právním řádem ČR. Ačkoli považujeme rozhodnutí odboru výstavby Prahy 5 o okamžitém ukončení činnosti Kontaktního centra SANANIM za neodůvodněné a nesprávné a připravujeme příslušné právní kroky ke zjednání nápravy, rozhodli...

Přečíst celé

K situaci KC - usnesení správní rady o. s. SANANIM ze dne 13. 4. 2010

Správní rada o. s. SANANIM se sešla dne 13. 4. 2010 a k situaci Kontaktního centra vydala následující usnesení: Zásadně se ohrazujeme proti nařčení, že jsme předem neinformovali MČ Praha 5 o záměru přemístění Kontaktního centra do nové lokality. Již 10. 2. 2010 (ihned po podpisu kupní smlouvy) jsme zaslali e-mailem informaci místostarostce zodpovědné za drogovou...

Přečíst celé

Ambulantní léčba