Aktuality

Není pravda, že... - Vyjádření o. s. SANANIM k různým nepravdivým výrokům uváděným na jeho adresu

14. 5. 2010 - Vyjádření o. s. SANANIM k nepravdivým nařčením radního Kudryse: Není pravda, že informace o vysbíraných stříkačkách v sadech Na Skalce zmizela z webových stránek o. s. SANANIM, jak prohlásil 12. 5. na setkání občanů „Stop drogám na Skalce" radní Prahy 5 Milan Kudrys. Tato informace podle vyjádření radního Kudryse...

Přečíst celé

K výměnnému programu Kontaktního centra SANANIM

Výměnný program Kontaktního centra SANANIM probíhá od 20. 4. 2010 přímo na ulici v rámci přistaveného vozidla. Ochrana veřejného zdraví je naší primární povinností, na niž vzhledem k našemu poslání nemůžeme a nechceme rezignovat. Proto považujeme za nezbytné pokračovat ve výměnném programu, a to na ulici v rámci přistaveného vozidla. Toto řešení je sice nestandardní, ale je plně v...

Přečíst celé

Stanovisko o. s. SANANIM k nařízení okamžitého zákazu užívat prostory v ulici Na Skalce 15 na Praze 5 jako Kontaktní centrum SANANIM

SANANIM, o. s., vždy postupoval a postupuje při výkonu své činnosti v souladu s právním řádem ČR. Ačkoli považujeme rozhodnutí odboru výstavby Prahy 5 o okamžitém ukončení činnosti Kontaktního centra SANANIM za neodůvodněné a nesprávné a připravujeme příslušné právní kroky ke zjednání nápravy, rozhodli...

Přečíst celé

K situaci KC - usnesení správní rady o. s. SANANIM ze dne 13. 4. 2010

Správní rada o. s. SANANIM se sešla dne 13. 4. 2010 a k situaci Kontaktního centra vydala následující usnesení: Zásadně se ohrazujeme proti nařčení, že jsme předem neinformovali MČ Praha 5 o záměru přemístění Kontaktního centra do nové lokality. Již 10. 2. 2010 (ihned po podpisu kupní smlouvy) jsme zaslali e-mailem informaci místostarostce zodpovědné za drogovou...

Přečíst celé

K situaci Kontaktního centra SANANIM

Kontaktní centrum SANANIM je registrovanou sociální službou a provozujeme ji v souladu s platnou legislativou ČR. Klienty motivujeme ke změně životního stylu a poskytujeme jim rovněž preventivní a poradenské služby. Výzvu Odboru výstavby MČ Praha 5, kterou jsme obdrželi dne 12. 4. 2010, pokládáme za neodůvodněnou a budeme o ní dále jednat.   V prostorách centra Na Skalce 15 jsme provedli pouze běžné...

Přečíst celé

K situaci Kontaktního centra SANANIM

Kontaktní centrum SANANIM chrání veřejné zdraví a mladým lidem pomáhá přežít a nasměrovat je k životu bez drog Kontaktní centrum občanského sdružení SANANIM, které od 1. dubna sídlí v Praze 5 v ulici Na Skalce 819/15, je sociální službou, která podstatným způsobem přispívá k ochraně veřejného zdraví. Klienty centra jsou nejen uživatelé drog, ale také jejich rodinní příslušníci a další blízcí...

Přečíst celé

Konference Alkohol za volantem - hledání společného řešení

Díky projektu Promile INFO jsme se stali spoluorganizátory konference Alkohol za volantem aneb Společně za omezení řízení pod vlivem alkoholu. Konference se uskutečnila v pražském Obecním domě 29. března 2010 a byla vůbec první odbornou diskuzí v ČR na toto téma. Přestože se k diskuzi sešli odborníci z různých sfér a s různými přístupy k dané problematice, závěr jakoby sálem...

Přečíst celé

SANANIM zahájil spolupráci na projektu RESTART

Přečíst celé

Pracovní a sociální agentura zahájila nový projekt

1. února 2010 byl zahájen projekt s názvem Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem, který je podpořen ze zdrojů ESF- Operačního programu Praha-Adaptabilita a bude realizován do 31.7.2012. Partnerem projektu je Vazební věznice Praha - Ruzyně. Tento projekt umožní rozšířit poskytované služby...

Přečíst celé

Ambulantní léčba