Ceny Jaroslava Skály 2012 za práce v oboru adiktologie

Novými laureáty Ceny Jaroslava Skály se stali MUDr. Petr Riesl, CSc., za práci Přístup ke studiu závislých chorob nejen z hlediska nemoci, ale i z hlediska zkoumání identity, tedy způsobu bytí a prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., a kolektiv spolupracovníků za Soubor publikací k metodice a hodnocení primární prevence ve školství.

 

Ceny byly předány 3. června 2013 na XIX. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 52. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Seči.

Ambulantní léčba