Terapeutická komunita Němčice SANANIM v ohrožení

Aktuality

Nový objekt Terapeutické komunity Němčice v Heřmani, který právě prochází rekonstrukcí, zaplavila během prvního červnového víkendu rozvodněná Blanice. V neděli byl vyhlášen v Heřmani 3. povodňový stupeň a k večeru již bylo jisté, že se voda dostane i přímo do objektu. „Naši klienti naštěstí byli v bezpečí. S kolegy jsme se snažili do poslední chvíle zachránit, co se dá. Když jsme v pondělí ráno odcházeli, brodili jsme se po pás vodou..." popisuje dramatické chvíle vedoucí této sananimské komunity Martin Hulík. Pro komunitu to znamená velké komplikace, především další finanční náklady a ohrožení provozu. Objekt bude třeba vysušit a některé práce se budou muset provést znovu. „Velmi děkujeme za pomoc praktickou i organizační a morální podporu starostovi a obyvatelům Heřmaně," dodává.

 

„Plánované stavební úpravy s možností zaplavení počítají, letošní velká voda však byla rychlejší. A škody budou také velké. Ale nevzdáváme se a věříme, že objekt brzy zprovozníme. Tato komunita má v systému péče o drogově závislé u nás nezastupitelné místo a musí prostě fungovat dál. Budeme se snažit udělat co nejvíc svépomocí, ale pomoc zvnějšku budeme nutně potřebovat a velmi ji uvítáme, především finanční nebo materiální," řekl Jiří Richter, ředitel o. s. SANANIM.

 

Léčbou v této terapeutické komunitě projde každoročně 45-50 klientů. Jde o naši nejstarší komunitu pro drogově závislé, která má u nás nezastupitelné místo, protože se jako jedna z mála věnuje starším klientům. Během její více než dvacetileté historie léčbu řádně ukončila polovina z těch, kteří do ní nastoupili, ale i mnozí z těch, kteří léčbu nedokončili, dokázali radikálně změnit svůj životní styl, abstinují, pracují a fungují v běžné společnosti.

 

Ambulantní léčba