Cena Jaroslava Skály 2014

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří správní rada o.s. SANANIM a výbor SNN, vyhlašuje výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2014.


Přihlašovat a navrhovat je možné:

- odbornou knižní publikaci, vydanou v r. 2013,
- odborný časopisecký článek, vydaný v r. 2013, případně více článků téhož autora nebo autorského kolektivu,
- jiné autorské dílo z oboru adiktologie, zveřejněné v r. 2013.

Přihlášky a návrhy se přijímají do 1. dubna 2014.

Podrobnosti v příloze.

Ambulantní léčba