Ceny Jaroslava Skály 2013 za práce v oboru adiktologie

Novými laureáty Ceny Jaroslava Skály se stali doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., za publikaci Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii, a Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. a Mgr. Markéta Skotáková s kolektivem za publikaci Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek.

Ambulantní léčba