K situaci Kontaktního centra SANANIM

V reakci na vznik občanského sdružení Rezidenti Na Skalce proti drogám a jeho nedávným aktivitám směřujícím proti KC Sananim, které se do lokality přestěhovalo letos v dubnu, mi dovolte vyjádřit politování nad tím, jak se celá situace vyvíjí. Z toho, co je mi z činnosti tohoto sdružení zatím známo, jde o kroky, jejichž jediným cílem je naše centrum ze Skalky dostat, a to i za cenu osobních útoků na morální integritu nejen mou, ale celého sdružení.


Místo abychom společně se sdružením Rezidenti Na Skalce proti drogám skutečně proti drogám bojovali a snažili se domluvit na podmínkách fungování veřejně prospěšné služby, jakou Kontaktní centrum poskytuje, stal se z toho boj proti nám jako poskytovatelům i proti mně osobně s cílem zdiskreditovat nás i naše služby v očích těch, kteří je podporují.

 

Pro obavy místních občanů mám pochopení. I když mnozí z nich dnes tvrdí opak, jejich lokalita je drogovým problémem zatížena dlouhodobě. Přes veškerou naši snahu s námi odmítají komunikovat, naše zařízení je soustavně terčem vandalských útoků kvalifikovaných jako trestné činy, o nichž nejde rozumně předpokládat, že je podnikají naši klienti či jiní drogově závislí. Opakovaně jsme měli rozbitá okna u auta a v Káčku, na dveřích výhružné dopisy s textem „Vypálíme Vás", rozbité dveře s vraženou betonovou cihlou, velké množství exkrementů vylité rozbitým oknem. Ke Kontaktnímu centru byla rovněž místním obyvatelem pozvána hlídka Dělnické strany sociální spravedlnosti, aby zde hlídala naše aktivity, protože MHMP nevyslyšel žádosti občanů na okamžité zastavení našich služeb. Nyní tyto útoky přešly i do osobní roviny.
Jak již bylo mnohokrát řečeno i napsáno, volbu nových prostor jsme pečlivě zvažovali a konzultovali s příslušnými protidrogovými odborníky státní a městské správy i s dalšími relevantními orgány. Souhlas a podporu vyjádřila rovněž MČ Prahy 5, avšak pouze do té doby, než se z přestěhování centra stala politická kauza. Místní politici, kteří by především měli drogovou situaci racionálně řešit, nás nepodpořili a populisticky zneužili nálad, které vyvolává část občanů.

Je nám proto velmi líto, že Kontaktní centrum nemohlo plně zahájit svou činnost a ukázat místním obyvatelům, že může pro ně i pro oblast, kde žijí, být skutečným přínosem.

 

za o.s. SANANIM
PaedDr. Martina Richterová Těmínová, předsedkyně o. s. SANANIM

 

Ambulantní léčba