Sociální práce a drogy - Sborník z konference ke stažení

Aktuality

Sborník odborné konference Sociální práce a drogy 2017, která proběhla v dubnu loňského roku, ke stažení ZDE.


Z obsahu:

- Zákon o sociálních službách a drogy

- Práce kurátora pro děti a mládež s dětmi užívajícími návykové látky

- Kazuistika sociálního pracovníka v drogových službách

- Adiktologická péče ve zdravotnickém zařízení

- Mezioborová spolupráce při podpoře drogově závislých matek a jejich dětí

 

Ambulantní léčba