Program pro uživatele marihuany v Denním stacionáři

Denní stacionář nově nabízí individuální a skupinový program určený speciálně pro uživatele konopných drog.

Každý čtvrtek běží otevřená nízkoprahová skupina, zájemci mohou chodit i do indviduálního strukturovaného programu v délce cca 3 měsíce.

Podrobnější informace zde.

Ambulantní léčba