K fungování Kontaktního centra SANANIM

Kontaktní centrum SANANIM i přes obtíže způsobné Rozhodnutím o okamžitém zastavení užívání nebytové jednotky jako kontaktního centra pro drogově závislé, vydaném Stavebním úřadem Prahy 5, pracuje i v nestandardních podmínkách dál.


Výměnný program probíhá od 20. 4. 2010 přímo na ulici v rámci přistaveného vozidla. Toto řešení, které považujeme za nebytné vzhledem naší primární povinnosti chránit veřejné zdraví, je sice nestandardní, avšak dle zákona možné. Počet výměn dosahuje 1600 ks, což je i za stávající situace nejvíc v Praze.

 

Důležitou složkou práce Kontaktního centra je zejména poradenství a motivace ke změně životního stylu. Za šest týdnů fungování centra ve stávajících omezených podmínkách bylo uskutečněno 58 poradenství, přičemž jejich počet plynule stoupá. Poradenství koná v akutních případech přímo v přilehlém parku, ale klienti jsou především objednáváni do náhradních prostor poskytnutých ostatními pražskými zařízením o. s. SANANIM, kde probíhá i zdravotní ošetření a testování.

 

Vedení pořadníku do léčby v Terapeutické komunitě Karlov a Terapeutické komunitě Němčice a vyřizování léčeb běží normálně. Daří se rovněž předávat klienty do léčby- ověřených nástupů bylo za sledované období 12, tj. dva týdně.

 

Ambulantní léčba