K výměnnému programu Kontaktního centra SANANIM

Výměnný program Kontaktního centra SANANIM probíhá od 20. 4. 2010 přímo na ulici v rámci přistaveného vozidla.


Ochrana veřejného zdraví je naší primární povinností, na niž vzhledem k našemu poslání nemůžeme a nechceme rezignovat. Proto považujeme za nezbytné pokračovat ve výměnném programu, a to na ulici v rámci přistaveného vozidla. Toto řešení je sice nestandardní, ale je plně v souladu se zákonem 108/2006 Sb. Jsme si rovněž vědomi, že to není řešení ideální, avšak naše obavy ze šíření infekčních nemocí jsou značné.

 

Pevně věříme, že tato situace je jen dočasná a že v brzké době dojde k jednání, která povedou k řešení, jež bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany. Ve veřejném zájmu není činnost Kontaktního centra SANANIM zakázat, ale umožnit, a to na kterémkoli vhodném místě.

 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová
předsedkyně správní rady o. s. SANANIM

 

Ambulantní léčba