Veřejná debata: Reforma psychiatrické péče z pohledu adiktologie

Aktuality

Jak se reforma psychiatrické péče dotýká adiktologických služeb?  Je přesun těžiště péče do přirozeného prostředí v adiktologické praxi možný? A reálný? Jakými změnami budou muset sociální a zdravotní služby v oblasti adiktologie v rámci reformy projít? Co reforma přinese pro ústavní léčbu? Co adiktology v souvislosti s reformou trápí? A na co se těší?

O těchto i dalších souvisejících tématech budou diskutovat přední kapacity z oboru adiktologie:

MUDr. Jiří Dvořáček, primář a ředitel Psychiatrické nemocnice Červený Dvůr

PaedDr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka a zakladatelka SANANIM z.ú.

PhDr. Jiří Libra, zástupce přednosty Kliniky adiktologie, 1. lékařská fakulta Všeobecné fakultní nemocnice, Univerzita Karlova Praha

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Všeobecné fakultní nemocnice, Univerzita Karlova Praha

 

Veřejná debata se koná 9. října od 18:00 v refektáři Emauzského opatství, Vyšehradská 49, Praha 2 (cca 50 m od Karlova náměstí). Místo konání jsme pro nečekaně velký zájem museli změnit, do Café Therapy bychom se nevešli. Děkujeme za pochopení. 

Počet míst je i přesto omezen, registrujte se včas prostřednictvím události na Facebooku nebo na adrese kordova@sananim.cz

 

Vstup je zdarma.

Ambulantní léčba