Zahájení projektu „Learn Addiction“

Od 5. do 7. listopadu se v Madridu uskutečnilo první mezinárodní setkání evropského projektu „Learn Addiction“, kterého se zúčastnili odborníci z šesti evropských zemí.

Záměrem dvouletého projektu (listopad 2019 až říjen 2021) je reagovat na potřeby adiktologických služeb a podpořit vzdělávání odborníků působících v oblasti závislostí v celé EU. Projekt si klade za cíl vyvinout první mnohojazyčnou e-learningovou platformu, která bude dostupná odborníkům v oblasti závislostí.

 

SANANIM je jedním z partnerů projektu.

 

Více na www.learnaddiction.eu a v přiložené tiskové zprávě.

 

 

Aktuality
Ambulantní léčba