Veřejná debata: Suchej únor - měsíc abstinence. Má to smysl?

Aktuality

Suchý únor u nás, suchý leden v Británii. S podobnými výzvami se v poslední době setkáváme čím dál tím častěji. Proč vlastně vznikají a jaký mají smysl? Když dokážu měsíc abstinovat, znamená to, že nemám problém?

 

O smyslu výzvy Suchý únor budou diskutovat:

  • PhDr. Ilona Preslová, SANANIM z. ú.
  • Mgr. Josef Petr, Suchej únor
  • Michaela Duffková (Zápisník alkoholičky)
  • Tomáš Feifer, RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z. s.

 

Veřejná debata se koná 30. ledna od 18:00 v refektáři Emauzského opatství, Vyšehradská 49, Praha 2 (cca 50 m od Karlova náměstí). Vstup je zdarma.

 

Ambulantní léčba