Otevíráme další kurz pro adiktology

Otevíráme certifikovaný kurz „Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí“, který je určen zdravotnické odbornosti adiktolog (dle § 21a zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění).

 

Upozorňujeme, že do kurzu přijímáme pouze adiktology (tj. Bc. z oboru adiktologie nebo ty, kterým byla kvalifikace uznána příslušným rozhodnutím).


Podrobnosti a přihláška zde.

Ambulantní léčba