Uživatelé drog patří k těm, kteří jsou nákazou koronavirem ohroženi nejvíce

Drogová scéna prošla za posledních deset až patnáct let výraznou změnou. Počet uživatelů se snížil a jejich průměrný věk se o 10 let zvýšil. Typický narkoman v Praze je devětatřicetiletý bezdomovec a má zdravotní problémy šedesátníků. I proto je terénní práce navzdory poklesu uživatelů drog náročnější. Aktuálně ji navíc komplikuje nebezpečí nákazy novým korinavirem.

 

„Smysl naší činnosti je zmírnit to, jak si uživatelé drog ubližují, a zamezit šíření infekčních chorob v širší populaci," vysvětluje Aleš Herzog, šéf terénních programů SANANIMu. Jeho tým tvoří zdravotníci, sociální pracovníci i speciální pedagogové. Poskytují informace, poradenství a sterilní zdravotnický materiál. Díky tomu se daří držet výskyt HIV, žloutenky typu C nebo syfilidy na nízké úrovni a neohrožuje širokou veřejnost. Stejné je to i nyní s 2019 nCoV.

 

Existuje mnoho skupin, které jsou k nákaze náchylnější než obecná populace. Lidé užívající návykové látky nebo bezdomovci patří v této souvislosti mezi obzvlášť rizikovou skupinu. Kromě vlastní závislosti se potýkají s doprovodnými zdravotními problémy, mají řadu komplikací a chybí jim zázemí. Proto je pro ně mnohdy obtížné dodržovat jedno ze základních opatření proti nákaze a sice pečlivou hygienu. „Radíme jim, jakým způsobem se mají dezinfikovat a jak omezit další rizikové chování. Sami děláme veškerá opatření, abychom minimalizovali riziko nákazy v našich zařízeních a zároveň mohli s těmito lidmi nadále pracovat, edukovat je, motivovat ke změně a chránit je, sebe i společnost," říká Aleš Herzog.   

 

S nízkoprahovými službami SANANIMu je denně v kontaktu 300 klientů. Pro 150 zaměstnanců SANANIMu a jejich 2500 aktuálních klientů organizace dostala přiděleno 100 jednorázových roušek. „Ty navíc nelze používat jako respirátor a žádnou bezpečnou ochranu od něj nelze očekávat. A abych nezapomněl, také jsme dostali 20 respirátorů.  Jejich počet je zcela nedostatečný. Přesto se naši zaměstnanci snaží, aby klienti nebyli roznašeči a ač sami nemají adekvátní ochranné prostředky, vyrábějí a distribuují látkové roušky pro závislé a lidi bez domova," vyzdvihuje dobrovolnou aktivitu svých zaměstnanců Jiří Richter, výkonný ředitel SANANIMu. Jeho služby tak nejen pomáhají potřebným přežít, ale dnes zejména chrání společnost, protože nákaza v této skupině by mohla znamenat nekontrolovatelné rozšíření v celé populaci.

 

Koronavirus napadá správnou funkci dýchacího systému, Norské středisko pro výzkum závislostí při Univerzitě v Oslu proto doporučuje lidem, kteří návykové látky inhalují, kouří nebo šňupají a jsou tak častěji vystaveni nákaze, aby zvážili jiný způsob užití. Ještě rizikovějším způsobem aplikace je ale ta nitrožilní.

Ambulantní léčba