Máme již třetinu prostředků potřebných na stavbu vrtané studny! Děkujeme všem štědrým dárcům!

Před deseti dny jsme zveřejnili výzvu o tom, že němčická terapeutická komunita potřebuje vodu, protože vlivem dlouhodobého sucha tam vyschla voda v kopané studni. Za těchto deset dní jste nám darovali přes 33 tisíc korun! Díky vašim darům tak máme zajištěnou třetinu potřebných financí na stavbu vrtané studny. Jste skvělí, DĚKUJEME!

 

Máme z vašich darů nesmírnou radost a povzbudily nás také komentáře, které nám skrze výzvu posíláte. Doslova dojatí jsme ale vaší podporou v této vypjaté a pro všechny tolik náročné době. Můžeme Vás ujistit, že i přes veškerá opatření a omezení v souvislosti s pandemií koronaviru nadále poskytujeme služby našim klientům a věnujeme jim náležitou péči a pomoc.

 

Výzva na darujme.cz je stále otevřená a přes „nepřízeň doby“ věříme, že nás podpoříte a že se nám společně podaří zajistit potřebné prostředky na stavbu vrtané studny v němčické komunitě tak, aby dál mohla fungovat a léčit své klienty! 

DĚKUJEME!

Aktuality
Ambulantní léčba