Přání k narozeninám SANANIMu: Ilona Preslová

Aktuality

PhDr. Ilona Preslová přišla do SANANIMu v roce 1998. Dlouhých šestnáct (2001 – 2017) vedla Denní stacionář, jediné zařízení tohoto druhu v České republice. Ve skupině zde podstoupí léčbu asi třicet klientů ročně a polovina z nich ji úspěšně dokončí, celkově však stacionář pracuje zhruba s dvěma stovkami klientů, kterým poskytuje poradenství a léčbu v prostředí, kde žijí.
Ilona je nyná odbornou garantkou programů a vedoucí Centra komplexní péče o dítě a rodinu, mimo jiné také vede přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Významem rodiny a rizikových faktorů ve vývoji dítěte se zabývá dlouhodobě, je akreditovanou supervizorkou, adiktoložkou, psychoterapeutkou a autorkou řady odborných publikací.

„Přeji SANANIMu, aby se dál držel cesty poctivosti a zodpovědnosti každého sám k sobě, ke kolegům, ke klientům. Přeji mu, aby přežil ve zdraví těžké doby a udržel si přesvědčení, že pomáhat lidem má smysl. Potkala jsem a potkávám zde řadu úžasných kolegů a klientů, od kterých jsem se naučila to, co se ve školách získat nedá. Díky!“

Ambulantní léčba