Přání k narozeninám SANANIMu: Kamil Kalina

Aktuality

„Naši klienti nejsou oběti a nevstupujeme do jejich životního scénáře jako zachránci. Pojímáme je jako hledající bytosti – hledají sebe, hledají smysl, štěstí … my si samozřejmě můžeme myslet, že to hledají nedobrým způsobem, ale snažíme se nesoudit a neodsuzovat.“ MUDr. PhDr. Kamil Kalina, Csc.
Psycholog, psychoterapeut, básník, máma a táta oboru adiktologie na 1. LF UK, kde přednáší od jejího vzniku, někdejší národní protidrogový koordinátor, poslanec Federálního shromáždění, náměstek ministra zdravotnictví a po celou dobu také praktický psychiatr. Páni!
S tím, že vede psychoterapeutické výcviky, napsal asi 150 knih a je členem asi tak stejného počtu mezinárodních organizací, vás ani nebudeme unavovat, zmiňujeme to jen proto, abyste viděli, co všechno se dá za jeden život stihnout.
„S organizací jsem zapletený asi čtvrt století jako psychiatr, zastávám v ní pozici vedoucího lékaře a stařešiny sboru. Nechť je SANANIM i v budoucnosti dobrým místem učení pro pracovníky, a bezpečnou a zajímavou cestou k úzdravě pro klienty. Velmi oceňuju, jak se SANANIM stará o své lidi, a jak se potom oni starají o klienty. V časech korony i jindy, ať se nadále daří!“

Ambulantní léčba