Přání k narozeninám SANANIMu: Hanka Skořepová

Aktuality

Maturovala na střední zdravotní škole, pokračovala studiem oboru sestra pro psychiatrii, pak si udělala bakaláře ze sociální patologie a prevence, nakonec ještě absolvovala psychoterapeutický výcvik. Hanka Skořepová je členem posádky od roku 1997, jako kontaktní pracovník a zdravotní sestra prošla Kontaktním centrem, potom jako terapeutka komunitou v Němčicích a od roku 2018 vede Centrum ambulantní detoxifikace a substituce (CADAS). To vzniklo před sedmnácti lety jako zdravotně sociální služba zajišťující klientům jinak obtížně dostupnou psychiatrickou léčbu a těm, kteří jsou závislí na opiátech, možnost substitučního režimu. Cílem je motivovat uživatele ke změně životního stylu, proto centrum vítá spolupráci s jejich partnery a rodinnými příslušníky.

„Vlajkové lodi SANANIM přeji klidnou plavbu v nejistých a bouřlivých vodách dalších let, ať šťastně dorazí do každého přístavu.“

Ambulantní léčba