Přání k narozeninám SANANIMu: Martin Hulík

Aktuality

Martin Hulík vystudoval arteterapii na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, je registrovaný adiktolog. Od roku 1998 pracuje v SANANIMu, v letech 2002-2004 byl vedoucím Doléčovacího centra, od r. 2006 je vedoucím Terapeutické komunity Němčice. Život v komunitě se svými kvalitami i mezilidskými situacemi snaží maximálně přiblížit životu v běžné společnosti. Klient se zde učí žít odpovědně, učí se respektovat a přijímat pravidla společnosti. Každý rok se zde léčí přibližně 40 klientů, asi polovina z nich léčbu úspěšně ukončí. Svůj život však radikálně změní i mnoho těch, kteří program sice opustí předčasně, avšak abstinují, pracují a ve společnosti normálně fungují.

 

„Přeji SANANIMu k narozeninám lidi nadšené, kritické a vlídné, vzdělané a kreativní, mající víru ve smysl svého snažení. Prostě takové lidi, které v SANANIMu s vděčností potkávám posledních 22 let.“

Ambulantní léčba