Přání k narozeninám SANANIMu: David Pešek

Aktuality

David Pešek vystudoval teologii a následně psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR a nyní je ve výcviku v oblasti analytické psychologie a jungovské psychoterapie. V SANANIMu pracuje od roku 2004 na různých pozicích v nízkoprahových službách, jako terapeut v Terapeutické komunitě Karlov, v roce 2014 se stal vedoucím Kontaktního centra SANANIM v Praze. Je aktivním členem několika světových organizací, které se věnují pomoci lidem, kteří užívají návykové látky.

 

„Darrell Standing strávil pět let ve vězení v úplné tmě. V knize Jacka Londona se z něj stal Tulák po hvězdách. Ve tmě nalezl svobodu, kterou málokdo nalezne ve světě vezdejším. Přeji SANANIMu, aby velmi miloval, protože jen velcí bojovníci mají velká srdce. A jen bojovníci s velkými srdci, kteří dohromady konstituují tělo a duši SANANIMu, jsou schopni přinést tolik světla do takové tmy života našich klientů. Není to záře obviňujícího reflektoru při policejním výslechu, ale nabídnutá zlatá ratolest, která září všem hledajícím na cestu z podsvětí do života. Ať je SANANIM co nejdéle bojovníkem s velkým srdcem.“

Ambulantní léčba