Otevřený rozhovor s klientem Doléčovacího centra

Aktuality

Moc často nezveřejňujeme příběhy našich klientů. Vede nás k tomu mnoho důvodů. Vážíme si jejich soukromí. Nechceme je vystavovat stigmatizaci ze stran společnosti za potýkání se se závislostí. Proto velmi oceňujeme otevřený rozhovor s klientem Doléčovacího centra SANANIM. Vašku, děkujeme! Odkaz na rozhovor.

Základním cílem doléčovacího programu je prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit snižovat riziko relapsu závislosti a podpořit udržení a další rozvíjení pozitivních změn, ke kterým u klienta došlo před vstupem do doléčovacího programu.

Ambulantní léčba