Vyjádření vedení SANANIM z.ú k mimořádné události v Kontaktním centru SANANIM

Dne 3. 3. 2021 došlo před Kontaktním centrem k mimořádné události: klient, který byl předtím pozitivně testován na COVID 19, vyvolal agresivní konflikt s pracovníkem, při němž ho průkazně nakazil. Následně náš zaměstnanec onemocněl nemocí Covid 19 se středně závažným průběhem a dalšími negativními důsledky.

Útočník byl v dané chvíli pravděpodobně pod vlivem návykových látek, nicméně z jeho chování bylo patrné, že je za své jednání odpovědný. Ačkoliv onemocnění popíral, tak od nás věděl, že je COVID 19 pozitivní a že tímto způsobem může šířit vážnou nemoc. Jednal tedy záměrně tak, aby ublížil a poškodil pracovníka.

Proto vedení organizace SANANIM z.ú. rozhodlo o udělení mimořádné sankce zákazu vstupu do služby. Rovněž zvažujeme další právní kroky vzhledem k závažnosti činu a možným trvalým následkům pro našeho zaměstnance.

 

PaedDr. Martina Richterová Těmínov

Ambulantní léčba