Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ 001/2011

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ 001/2011 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 

Název zakázky: Dodávka inzulínových injekčních stříkaček OMNICAN


SANANIM jako zadavatel veřejné zakázky, vyzývá touto písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace. Nabídky jsou přijímány do 15. 3. 2011.

 

Podrobnosti a specifikaci zakázky obdržíte na vyžádání v kanceláři sdružení (office@sananim.cz).

 

Ambulantní léčba