STOP destrukci naší práce

Aktuality

Odchod ředitele Národního monitorovacího střediska pro drogy a
závislosti, Viktora Mravříka, je poslední kapkou směřující k destrukci
naší 30leté práce. Na znamení nesouhlasu s postupnou likvidací české
protidrogové politiky, ke které dochází pod vedením národní protidrogové
koordinátorky Jarmily Vedralové, jsme se rozhodli nemlčet.
Proto se v úterý 5. října 2021 ve 12 hodin SANANIM k této akci
symbolicky přidává.

Zároveň u příležitosti proběhe na nádvoří Emauzského kláštera ve 12
hodin tiskový briefing Asociace nestátních organizací k situaci, kde
budeme i my vysvětlovat naše požadavky a důvody, které nás vedou k protestu.
Více informací o protestu na stránkách A.N.O.

Ambulantní léčba