Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu VZ 003/2012

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu VZ 003/2012 zadávanou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Název zakázky: Dezinfekční čtverečky/ tampony pro rok 2012


SANANIM jako zadavatel veřejné zakázky, vyzývá touto písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace. Nabídky jsou přijímány do 28. 3. 2012.
Podrobnosti a specifikaci zakázky obdržíte na vyžádání v kanceláři sdružení (office@sananim.cz).

Ambulantní léčba