Projekt internetové léčebné intervence pro uživatele konopných drog koncimshulenim.cz

V České republice se chystá léčebný program pro problémové uživatele marihuany - jejich počet se pohybuje mezi 75-110 tisíci, a Česká republika je tak na jedné z nejvyšších příček Evropy. Občanské sdružení SANANIM, které se dlouhodobě věnuje terapii drogově závislých, v posledních letech zaznamenává nárůst poptávky po pomoci a léčbě od uživatelů i jejich rodičů, a proto se rozhodlo spustit specifický podpůrný online program.


Přestože Česká republika patří k zemím s vysokým počtem uživatelů marihuany, je jedinou z rozvinutých zemí Evropy, která dosud nemá pro problémové uživatele vytvořen žádný specifický podpůrný program, a to navzdory tomu, že česká vláda se k řešení tohoto problému přihlásila v akčním plánu pro období 2010-2012.

 

Česká společnost navíc „kouření trávy" toleruje, hlavně proto, že s těmito lidmi zpravidla nejsou žádné problémy. „Pravidelné užívání konopí přitom může být velmi rizikové," říká odborná ředitelka o. s. SANANIM, PaedDr. Martina Richterová Těmínová. Riziko vážných psychických problémů se ostatně vyskytuje u disponovaných jedinců i po jednorázovém užití.

 

SANANIM zaznamenal v posledních letech zvyšující se poptávku nejen po informacích týkajících se užívání konopných drog, ale především po pomoci a léčbě závislosti na nich. Obracejí se na něj nejen sami uživatelé, ale i jejich rodiče. Dotazy v internetové Drogové poradně týkající se konopí tvoří už celých 24 % a nárůst problémového užívání zaznamenává mezi klienty i jeho Poradna pro rodiče
a Denní stacionář.

 

Zahraniční zkušenosti naznačují, že jednou z možných a efektivních cest k řešení tohoto narůstajícího problému je finančně nenáročná a pro uživatele atraktivní internetová léčebná intervence. Léčba v komunitě je nákladná a především zbytečná, protože v případě uživatelů konopných drog se jedná o specifické problémy. „Rádi bychom proto našli partnera, který by nám finančně pomohl tyto služby zajistit," dodává Richterová Těmínová.

Ambulantní léčba