TK Němčice čeká po dvaceti letech stěhování

Nejstarší terapeutická komunita pro léčbu drogových závislostí v ČR, kterou provozuje SANANIM od roku 1991 v Němčicích u Volyně, se bude stěhovat. V ideálním případě bychom se rádi do konce letošního roku přesunuli do nového objektu v Heřmani v okrese Písek.


K rozhodnutí o nezbytnosti stěhování nás vedly zásadní omezení možnosti rozvoje, omezení možností využívání hospodářských objektů a existenční nejistota současného podnájmu. Již na konci minulého roku jsme tedy začali hledat pro komunitu nový objekt. Základními kritérii pro jeho výběr byly vhodná lokalita, dispoziční možnosti objektu a adekvátní zázemí pro veškeré aktivity terapeutické komunity (včetně pracovní terapie), nicméně důležitým kriteriem byl i potenciál pro rozvoj sociálního podnikání, které by mohlo být zdrojem příjmů pro provoz a rozvoj našich služeb.


Spolufinancování komunity z vlastní činnosti se totiž po mnoha letech snižování dotací jeví jako naprostá nezbytnost pro zajištění jejího základního fungování. Současně chceme klienty co nejlépe připravovat na život po odchodu z komunity, na jejich budoucí zaměstnání a zároveň jim dát možnost už během léčby si legálně vydělat nějaké peníze.


Téměř ideální místo jsme po intenzivním hledání nalezli v blízkosti obce Heřmaň u Písku. Jedná se o nedávno zrekonstruovaný statek s dostatečnou ubytovací kapacitou, k němuž patří i zkolaudovaný autokemp a pozemky o rozloze 86 000 m2 polí a lesa. Vybraná nemovitost poskytuje nejen dostatečné zázemí pro klienty i terapeutický tým, ale také skvělé podmínky pro rozjezd sociálního podniku - nabízí se zde např. provozování kempu nebo zemědělská, farmářská činnost.


Po pečlivém a nejednoduchém rozhodování jsme na základě rozhodnutí Správní rady o. s. SANANIM nemovitost počátkem května 2012 koupili s tím, že nákup je rozložen na splátky, přičemž poslední splátka by měla - doufejme - proběhnout zhruba za rok. Vzhledem k tomu, že SANANIM nedisponuje finančními prostředky k pokrytí nákladů na nákup a nezbytné opravy, předpokládáme, že projekt bude realizován zejména ze sponzorských a individuálních darů, vlastních prostředků a o část prostředků požádáme i veřejné rozpočty. Přestože stěhování komunity i finanční zajištění nákupu a oprav nám přinese mnoho nejistot a komplikací, vidíme v tom jedinou možnost, jak zabezpečit existenci TKN na mnoho let dopředu. Věříme, že se nám to podaří a že stejně tak se nám podaří zachovat maximum z němčické tradice, ke které chováme velkou úctu.

 

Za Správní radu o. s. SANANIM

PaedDr. Martina Richterová Těmínová

 

Ambulantní léčba