Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí pod č. 2016/1222-PC/SP/VP a Ministerstvem vnitra pod č. AK/PV-511/2018

 

Lektor: PhDr. Ilona Preslová, odborný garant programů SANANIM z.ú. a vedoucí projektu Centra komplexní péče o dítě a rodinu SANANIM

Forma: prezenční, 8 vyučovacích hodin

Termíny konání kurzu na podzim 2020 budou zveřejněny během června.

Místo konání: Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13 - Nové Butovice

Cena: 1 850 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)

 

Obsah kurzu:

Úvod do problematiky – vývoj oboru, zařazení v systému služeb, společensko-politický kontext;. příčiny, rizikové faktory; vývoj závislosti na alkoholu; systém adiktologických služeb a sociální pomoci určených pro osoby závislé na alkoholu v EU a ČR; principy léčby – hranice, rizika, možnosti pomoci; alkohol a těhotenství - rizika pro matku a plod, zdravotní a psychické důsledky na dítě a další konsekvence

 

Kompetence a dovednosti, které účastníci získají:

Absolvent má základní přehled o problematice zneužívání alkoholu, o propojení závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách a o nabídce služeb v adiktologických a sociálních zařízeních určených pro uživatele návykových látek, případně v sociálních zařízeních poskytujících služby jiným skupinám se současným výskytem zneužívání alkoholu. Orientuje se v tom, jak při práci s touto klientelou rozlišit a určit hranice a oblasti, které spadají do jeho pracovní náplně a které má naopak předávat a vyžadovat od odborných služeb zdravotnických a adiktologických.)

 

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100 % účast a aktivní a úspěšná účast na závěrečném skupinovém pohovoru.

 

Kontakt: zvonickova@sananim.cz

 

Ambulantní léčba