Diagnostika v klinické adiktologii

CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO ADIKTOLOGY ke získání zvláštní odborné způsobilosti (S4)

32 vyučovacích hodin, tj. 2 bloky à 2 dny

Kurz úzce navazuje na výkony odbornosti adiktolog č. 38021 a 38022 v Seznamu zdravotnických výkonů (příloha k vyhlášce MZ č. 421/2013 Sb., odst. 49, odbornost 919). Téma není v takovém rozsahu vyučováno na bakalářském stupni studijního oboru adiktologie na 1. LF UK. Obsah kurzu se tudíž nekryje se studijním plánem, ale navazuje na něj a prohlubuje jej se zřetelem na dobrou praxi. Naplnění tohoto záměru zajišťují garanti kurzu (oba působí jako pedagogové studijního oboru adiktologie na 1. LF UK a zároveň mají trvalý a bezprostřední vztah k léčebné adiktologické praxi) i kvalifikovaní lektoři.


Kompetence

Absolvent kurzu získává prohloubené a rozšířené kompetence k provádění komplexní adiktologické diagnostiky potřebné ke spolehlivému a kvalifikovanému provádění vybraných adiktologických výkonů.

 

Termíny

Termín kurzů není dosud stanoven. Sledujte tyto stránky a nebo se předběžně hlaste na emailové adrese maxova@sananim.cz. Budeme vás informovat. Absolvovat je třeba oba kurzy.

 

 

Ambulantní léčba