Certifikovaný kurz „Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí“

Kurz je určen zdravotnické odbornosti adiktolog (dle § 21a zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění).

 

Záměr

Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí je základním strategickým cílem reformního procesu v psychiatrii směřující k deinstitucionalizaci péče.

Na bakalářském stupni studijního oboru adiktologie na 1. LF UK se toto téma vyučuje v menším rozsahu a především se soustředí na přístup a metodu case managementu. Kurz ho rozšiřuje o řadu aspektů vyplývajících z reformy psychiatrické péče a výrazně se zaměřuje na praktické implikace, což během studia není vzhledem k malému rozsahu praxe v podobné šíři možné.  

Cílem kurzu je prohloubit znalosti, dovednosti a kompetence v práci s klienty v jejich přirozeném prostředí, především s těmi, kteří současným systémem léčby opakovaně propadávají (obvykle jde o dlouhodobé uživatele či stárnoucí uživatelé a klienty s duálními diagnózami a vážnými somatickým obtížemi).

 

Délka kurzu

Kurz se skládá z modulů výukových (přednášky, cvičení, dílny) a supervizních v celkovém rozsahu 6 dnů (celkem 48 hodin) a závěrečné kolokviální zkoušky (4 hodiny).

POZOR: Povoleno je max. 7 hodin omluvené absence.

 

Certifikát

Úspěšný absolvent získá po splnění všech požadavků certifikát.

 

Cena

11 200 Kč

 

Zájemce o kurz předloží:

  • doklad o vzdělání Bc. oboru pro přípravu adiktologů nebo rozhodnutí o uznání kvalifikace
  • profesní životopis s ohledem na výkon činností, které odpovídají povolání adiktologa (konkretizováno ve vyhlášce MZ č. 55/2011 Sb., § 22)
  • 3 kazuistiky vlastní případové práce s klienty, kterým se nedaří v současném systému, pro supervizní moduly kurzu (v rozsahu max. 7 normostran celkem)

 

Místo konání

Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13 / Žitná 51, Praha 2

 

Termíny pro rok 2021 budou oznámeny.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím předběžnou PŘIHLÁŠKU.

 

 

Ambulantní léčba