Aktuálně realizujeme

  • výzkumné projekty
  • projekty v rámci dotačních programů
  • vlastní projekty

 

Projekt se zobrazí po rozkliknutí názvu v přehledu vpravo.

SANANIM Charity Services

SANANIM Charity Services, s. r. o., je samostatný právní subjekt, zřízený a stoprocentně vlastněný SANANIMem. Vznikl v roce 2005 a provozuje sociální firmu Café Therapy, chráněnou keramickou dílnu Charity Shop a projekt Promile INFO.

 

Café Therapy – sociální podnik v centru Prahy 

  • Restaurace (Školská 30)
  • Bistro (budova Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)
  • Divadelní kavárna (Divadlo ABC)
  • Catering

 

Café Therapy vzniklo v roce 2005 jako první sociální podnik v ČR typu WISE (work integration social enterprise). Navazuje na britské standardy sociálních firem, inspirovalo se také rakouským modelem sozialökonomische betriebe – transitarbeit.

 

Za dobu existence podniku zde prošlo tranzitním zaměstnáním 133 klientů SANANIMu, z nichž převážná většina (nad 90 %) nadále standardně funguje v běžném životě. Jedná se o původně obtížně zaměstnatelné lidi, kterým by jinak hrozilo sociální vyloučení – jsou po léčbě závislostí, často po výkonu trestu odnětí svobody. V Café Therapy se v tréninkovém programu učí pracovním návykům, za svou práci zde dostávají obvyklou mzdu a pokračují v komplexním programu resocializace.  Cílem je jejich stabilizace, rekvalifikace a přechod na volný trh práce. Pro Café Therapy se jedná o náročný úkol – v silně konkurenčním prostředí gastronomie v centru Prahy musí bez dotací udržet ekonomickou stabilitu i přes neustálé zaškolování nových zaměstnanců či nezbytnou toleranci k jejich počáteční neprofesionalitě, která vyžaduje v rámci projektu silně osobní přístup. Příběhy úspěchu lidí, kteří programem prošli, však za tu námahu stojí.

 

Charity Shop

Chráněná keramická dílna Charity Shop je zaměřená na výrobu a prodej vonných svíček a užitné keramiky. Pracují zde v rámci léčby a resocializace zejména klienti Doléčovacího centra SANANIM.


Finanční prostředky získané prodejem keramiky jsou použity na činnost SANANIM z. ú., zejména Terapeutické komunity Karlov, kde se léčí matky s dětmi.

 

Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13

 

Promile INFO


Promile INFO vzniklo jako služba, která využívá moderní komunikační technologie ke zvýšení informovanosti o účincích užívání alkoholu. Slouží jako nástroj pro osobní kontrolu užívání alkoholu, kterou lze využít prakticky vždy a všude. Její výhodou je naprostá anonymita.

 

V posledních letech Promile INFO rozšířilo svou působnost v oblasti primární prevence a formou klidové zóny na hudebních festivalech nabízí možnost odpočinku, profesionální změření hladiny alkoholu v krvi a odborné poradenství v oblasti závislostí. 


Projekt je inspirován finskou službou, kterou v r. 2000 vyvinul expert na síťové služby Tuevo Peltoniemi pro největší finskou neziskovou organizaci zabývající se prevencí alkoholové a drogové závislosti A-Clinic Foundation.

 

Ambulantní léčba