Aktuálně realizujeme

  • výzkumné projekty
  • projekty v rámci dotačních programů
  • vlastní projekty

 

Projekt se zobrazí po rozkliknutí názvu v přehledu vpravo.

Dům pro závěrečnou fázi programu Terapeutické komunity Němčice

Aktuální projekty

Terapeutická komunita Němčice se dlouhodobě potýká s problémy týkající se nedostatečného prostoru v sociální službě. Potřebnost realizace záměru vychází především z potřeby 3. fáze léčby, kdy uživatelé této fáze léčby potřebují nutně vlastní oddělený prostor pro tréning samostatného života.

 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je rekonstruovat, rozšířit a vybavit stávající objekt v Heřmani č. p. 58 do 31. 8. 2018. V tomto objektu vznikne zázemí sociální služby TKN pro bydlení a sociální rehabilitaci klientů v závěrečné fázi programu TKN s kapacitou 6 lůžek.

 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V sociální službě SANANIM v Heřmani u Písku dojde k přestavbě objektu, konktrétně dostavba obytné části jej propojí s hospodářským objektem. Vznikne nová usedlost ve tvaru podkovy s dvorem otevřeným k západu. Půdorys budou tvořit obytné prostory pro 6 osob a hospodářská část, kde bude realizována sociální služba TKN.

 

Popis cílové skupiny:

Základní cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních drog s dlouhodobou drogovou kariérou a závažnými potížemi v oblasti zdravotní a sociální, kteří nejsou schopni se vlastními silami vypořádat s drogovou závislostí a jejími důsledky.

 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Realizací projektu dojde k přestavbě současného objektu Heřmaň č. p. 58. a dostavbě obytné části. Objekt bude současně vybaven potřebným vybavením.

 

Realizační tým projektu :

Mgr. Jiří Richter - hlavní manažer projektu

Bc. Martin Hulík - asistent hlavního manažera

Miloš Čihák - finanční manažer projektu

Jakub Našinec Ing. arch. - technický manažer

 

--------

 

Celý název projektu: Dům pro závěrečnou fázi programu Terapeutické komunity Němčice, SANANIM z.ú., realizovaný na adrese Heřmaň 58, okres Písek

 

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_040
Název výzvy: 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) – SC 2.1

 

Realizátor: SANANIM z.ú.; Ovčí Hájek 2549/64a, Praha 13, 158 00; IČ 00496090
Celkové způsobilé výdaje: 6 277 384,70 Kč

Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002271

 

--------

  

Aktuální projekty
Aktuální projekty
Ambulantní léčba