Aktuálně realizujeme

  • výzkumné projekty
  • projekty v rámci dotačních programů
  • vlastní projekty

 

Projekt se zobrazí po rozkliknutí názvu v přehledu vpravo.

Inovace programu Terapeutické komunity Karlov

Aktuální projekty

 

 

 

 

 

Název projetku: Inovace programu Terapeutické komunity Karlov, SANANIM z. ú.

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014342

 

Obsahem projektu je inovace psychosociálního programu pro klienty Terapeutické komunity Karlov, kterými jsou matky s dětmi (vč. gravidních klientek) a mladiství uživatelé nelegálních návykových látek.

 

Cíle projektu

Cílem je změna v obsahu a struktuře programu, tj. změny v režimu dne a přístupu ke klientům, tak aby umožnil reflektovat individualizované potřeby klientů, které do jisté míry kopírují i společenské změny v období posledních 20 let (změny v pojetí a fungování rodiny, volnočasové aktivity apod.).

 

Cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků

 

----------

 

Realizace projektu

1. 11. 2019 – 30. 10. 2021

 

Odborný garant

Karel Chodil – chodil@sananim.cz

 

----------

 

Název projektu: Inovace programu Terapeutické komunity Karlov, SANANIM z. ú.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014342

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Výzva: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

 

 

Ambulantní léčba