Aktuálně realizujeme

  • výzkumné projekty
  • projekty v rámci dotačních programů
  • vlastní projekty

 

Projekt se zobrazí po rozkliknutí názvu v přehledu vpravo.

Inovace programu Terapeutické komunity Němčice

Aktuální projekty

 

 

 

 

 

Název projektu: Inovace programu Terapeutické komunity Němčice, SANANIM z. ú.

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014344

 

Obsahem projektu je inovace psychosociálního programu pro klienty Terapeutické komunity Němčice, kterými jsou dlouhodobí uživatelé nelegálních návykových látek – zpravidla v kombinaci s látkami legálními.

 

Cíle projektu

Cílem je změna v obsahu a struktuře programu, tak aby umožnil reflektovat špatný zdravotní stav klientů – vytvořit specifické pracovní a sportovní programy a volnočasové aktivity pro klienty se somatickými a psychickými potížemi při zachování účinných faktorů programu.

 

Cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků

 

----------

 

Realizace projektu

1. 11. 2019 – 30. 10. 2021

 

Odborný garant

Martin Hulík – hulik@sananim.cz

 

----------

 

Název projektu: Inovace programu Terapeutické komunity Němčice, SANANIM z. ú.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014344

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Výzva: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Ambulantní léčba