Kolik dní v roce je potřeba chránit veřejné zdraví

Příběhy ke čtení

Ochranu veřejného zdraví bereme vážně. Každý den v roce. Programy harm reduction nepatří k nejpopulárnějším, ale zkuste si představit, jak by to vypadalo bez nich. Přinášíme pár zajímavých údajů: 

 

„Celkem 615 kusů nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech našli po celé republice strážníci ze 32 měst v rámci akce Jehla 2017.... Do preventivní akce se zapojilo přes 420 strážníků, včetně asistentů prevence kriminality.“ (Zdroj: http://www.mppardubice.cz/kdo-jsme-a-co-delame/zpravy/clanky/akce-jehla-2017-vysledek.html)

.

Kolem 4 500 injekčních setů denně vymění pracovníci Terénních programů a Kontkatního centra SANANIM v rámci dlouhodobého projektu na ochranu veřejného zdraví. Použité injekční sety jsou následně bezpečně likvidovány v souladu s hygienickými předpisy běžnými pro zdravotnická zařízení. 

 

Dalším pilířem programu na snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog (tzv. harm reduction) je testování aktivních uživatelů drog na infekční choroby. Ročně pracovníci SANANIMU odhalí kolem 80 případů žloutenky typu C, kolem 20 případů syfilis a několik případů HIV. Díky tomuto programu se  dlouhodobě daří bránit šíření infekčních chorob. Česká republika je i díky tomu zemí, kde je mezi uživateli drog pouze kolem 1 % HIV pozitivních osob, zatímco průměr ve vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky je 15 % (zvláštní analýza UNAIDS, 2016).

 

V průměru 2 lidé týdně na základě intervence pracovníků Kontaktního centra kontrolovaně zahajují léčbu závislosti.

 

 

 

Ambulantní léčba