SANANIM se stal poradním hlasem Evropské komise

Příběhy ke čtení

Na období 2018 – 2020 byl SANANIM jmenován členem Expertní skupiny Evropské komise – Civil Society Forum on Drugs. Bude se zasazovat o racionální drogovou politiku.

 

SANANIM z.ú., nevládní organizace s dlouhou historií a řadou významných úspěchů nejen na poli prevence a léčby nealkoholových drog, ale i při prosazování a zavádění racionální drogové politiky v ČR, bude mít možnost přímo ovlivnit drogovou politiku Evropské komise. Členství v Expertní skupině zahájí účastí na jednání v Bruselu ve dnech 3. – 4. července 2018.  

 

„Česká republika se díky své efektivní drogové politice řadí mezi země, kam se ostatní jezdí učit. Injekční užívání drog je dnes u nás víceméně ojedinělou záležitostí a díky komplexnímu systému služeb v posledních letech nezaznamenáváme žádné závažné celospolečenské problémy spojené s užíváním drog,“ říká Jiří Richter, výkonný ředitel SANANIM z.ú. „Do Expertní komise vstupujeme s vizí zdravější Evropy. Společně s dalšími zeměmi, jako je např. Nizozemsko a Velká Británie, se budeme zasazovat o účinné zavádění racionální drogové politiky a otevřeného přístupu k řešení dopadů spojených s užíváním drog. O totéž se více než pětadvacet let snažíme v České republice a stejně jako doma, i z pozice člena Expertní skupiny Evopské komise chceme mluvit za celý obor drogových služeb. Naše dosavadní zkušenosti z mezinárodních profesních sítí ukazují, že máme co říci,“ dodává Jiří Richter.

 

Expertní skupina Evropské komise – Civil Society Forum on Drugs (CSF) funguje od roku 2006 jako platforma pro strukturovaný dialog mezi občanskou společností a Evropskou komisí. Jejím hlavním úkolem je pomáhat Komisi při přípravě legislativních návrhů a jiných iniciativ v rámci dané politiky, jinými slovy spoluformulovat a implementovat drogovou politiku na základě praktických zkušeností a poznatků.

 

CSF sestává ze čtyř pracovních skupin, které se věnují následujícím oblastem: kvalitativním standardům v oblasti snižování poptávky po drogách, vztahům s institucemi v rámci EU a mezinárodním strukturám, vstupům pro drogovou strategii a akční plán a zapojení občanské společnosti do přípravy národních drogových politik.

 

SANANIM dlouhodobě působí nejen v rámci České republiky, kde provozuje komplexní systém prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách, ale úzce spolupracuje s řadou evropských a mezinárodních sítí a organizací, například EMCDDA, ECDC, WHO Europe, EHRA. Mezi jeho prioritní témata v rámci mezinárodní spolupráce patří zejména problematika užívání drog, snižování škod způsobených užíváním drog, léčba dlouhodobých uživatelů drog a problematika nových psychoaktivních substancí.

Ambulantní léčba