S čím nám můžete pomoci

SANANIM je nezisková nestátní organizace, která poskytuje pomoc lidem ohroženým drogovou závislostí a jejich blízkým a plní důležitou roli v ochraně veřejného zdraví. Vzhledem k tomu, že de facto supluje roli státu, je financována na základě dotačních řízení ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady vlády pro protidrogovou politiku a příslušných ministerstev, pod něž tato činnost spadá, a dále z rozpočtů krajů a obcí.

 

Na mnohé projekty však potřebujeme získat další finanční prostředky. Jen díky podpoře ze soukromých zdrojů můžeme rozvíjet specializované služby pro matky s dětmi, telematické služby, pořádat odborné konference a další. Bližší informace najdete ve výročních zprávách.

 

Možnosti, jak naši činnost můžete podpořit, jsou rozmanité a nezáleží na tom, zda jste firma, nadace nebo jednotlivec. V přehledu v pravo se můžete podívat, v čem konkrétně můžete pomoci. 

 

Veškeré finanční dary jsou odečitatelné ze základu daně. V souladu se zákonem vám na ně vystavíme potvrzení, nebo s vámi uzavřeme darovací smlouvu. 

 

 

Ambulantní léčba