Volná místa, stáže

Zájemci o konkrétní práci nebo odbornou stáž mohou přímo kontaktovat příslušné zařízení.

 

Aktuálně hledáme nové kolegyně a kolegy na následující pozice a nabízíme odborné stáže v těchto zařízeních: 

 

 

Zdravotní bratr/sestra pro psychiatrii

Centrum ambulantní substituce a detoxifikace SANANIM (nestátní zdravotnické zařízení a sociální služba) v rámci pilotního projektu Psychiatrické ambulance s rozšířenou působností pro adiktologické pacienty hledá pracovníka na volnou pozici Zdravotní bratr/sestra pro psychiatrii.

 

Požadavky:

 • Uznaná odbornost   sestra pro péči v psychiatrii, která vykonává činnosti dle § 64 Vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků
 • Praxe v sociální nebo zdravotnické oblasti
 • Zájem a chuť pracovat s uživateli drog a specifickou skupinou substitučních pacientů a pacientů s duální diagnózou
 • Týmový duch
 • Výhodou dlouhodobý poradenský kurz či započatý psychoterapeutický výcvik
 • Vzhledem k složení pracovního týmu preferujeme pracovníka muže

 

Nabízíme:

 • Zajímavou a odpovědnou práci (1,0 úvazek) na dobu určitou (18 měsíců) s výhledem dalšího pokračování
 • Spolupodílet se na pilotním projektu rozšířené psychiatrické ambulance pro adiktologické pacienty v rámci reformy psychiatrické péče a na tvorbě standardu nového typu zařízení a jeho zavedení do sítě adiktologických služeb
 • Úzkou spolupráci ve zkušeném multidisciplinárním týmu zahrnujícím psychiatry, klinické psychology, adiktology, zdravotní sestry a sociální pracovníky
 • Zázemí velké organizace a prostor pro profesní růst
 • Vlídné pracovní prostředí a práci v týmu
 • Podpůrné prostředí pro další vzdělávání v oboru

 

 

Náplň práce:

 

Ambulantní péče:

·Garantské pohovory pacientů substituční léčby a detoxifikace formou individuálního poradenství/terapie

·Spolu vedení poradenských skupin zaměřených na detoxifikaci pacientů

·Poradenství o zdravém životním stylu a prevenci relapsu závislosti a další přidružené psychické nemoci

·Nastavení medikace a lékový management pacienta v úzké spolupráci s psychiatrem včetně výdeje léků pod dohledem

 

Práce v terénu:

·Zajištění výjezdů do přirozeného prostředí v rámci domácí detoxifikace  - úzká spolupráce s lékařem a rodinným poradcem

·Asertivní a proaktivní vyhledávání pacienta a kontaktování v případě vypadnutí z kontaktu

·Monitoring stavu pacienta v přirozeném prostředí (např. sledování varovných příznaků u pacientů z duální diagnózou apod.) a krizové intervence v přirozeném prostředí pacienta

·Realizace rehabilitačního plánu včetně asistencí a nácviku dovedností, propojování pacienta ke zdrojům a koordinace péče v úzké spolupráci s case managerem

·Psychoedukace rodinných příšlušníků

  

Nástup: listopad 2020

  

Životopis zasílejte na jméno: Hana Skořepová; skorepova@sananim.cz;
tel.: 603 831 815

 

Ambulantní léčba