Odborné konference

Od roku 2009 pořádáme sérii výročních odborných konferencí na téma ... a drogy, věnované těm nejaktuálnějším tématům daného období. 

 

K účasti na našich konferencích zveme kromě adiktologů také sociální pracovníky nejrůznějších institucí a odborů, vychovatele, lékaře a další odborníky, kteří se s tématem závislostí setkávají při své práci. Konference tak napomáhají překračovat rámce odborností a k účasti zvou i lidi, kteří se adiktologických setkání obvykle neúčastní.

 

Vzhledem k velkému zájmu veřejné odbornosti, který značně převyšuje kapacitu našich konferencí, doporučujeme reagovat na zaslanou pozvánku a rezervovat si místo včas. 

 

Ambulantní léčba