Naše zařízení

22. leden 2013

Konference Rodina a drogy 2013

Užívání návykových látek a problémy s ním související vždy velmi silně ovlivňují celkovou atmosféru v rodině a trpí jimi i ostatní její členové, nejen uživatel. Konference se bude zabývat především dopady přítomnosti závislého člena rodiny na rodinu jako celek, na její ostatní členy, a to z pohledu adiktologického, rodinně terapeutického a sociálně právního.

 

Okruhy témat:

- úloha rodiny při vzniku, rozvoji a případně udržování závislosti či závislého chování

- vliv rodiny na průběh terapie závislého

- terapie osob blízkých v případě, kdy uživatel samotný spolupracovat nechce nebo nemůže

- rodiny, kde se závislost objevuje v již druhé generaci

- otázky související s problematikou domácího násilí, kterého se dopouštějí jak osoby závislé, tak osoby blízké, ad.


Konference, kterou pořádá o.s. SANANIM, je určena všem, kdo se s tématem závislostí setkávají při své práci - pracovníkům drogových služeb, ale také sociálním pracovníkům nejrůznějších institucí a odborů, protidrogovým koordinátorům, kurátorům pro mládež, vychovatelům, lékařům ad.

Konference se uskuteční v termínu 16. - 17. května 2013 v Paláci Charitas (Karlovo nám. 5, Praha 2).

Účastnický poplatek je 400 Kč.

 

Registrace na konferenci byla ukončena.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko