Co je večerní stacionář?

Jedná se o středně intenzivní ambulantní léčbu skupinovou formou. Délka programu je 3 měsíce s docházkou 2 x týdně a to v pondělí od 17:00 do 20:00 a ve čtvrtek od 16:30 do 20:00. Maximální počet klientů ve večerním stacionáři je 10.

První turnus začíná 13.3. 2023. Stále se můžete hlásit, posouváme začátek prvního turnusu na 27.3.!

Večerní stacionář je vhodný pro klienty, kteří chtějí změnit svojí situaci kolem užívání návykových látek a zároveň nechtějí nebo nemohou opustit svoje zaměstnání nebo studium. 

Základní podmínkou pro přijetí do večerního stacionáře je mít tzv. „bezpečné bydlení“ (bydlení, kde se ve větší míře neužívají návykové látky, včetně alkoholu).

Večerní stacionář je postaven zejména na skupinových programech (večerní komunita, psychoterapeutická skupina, neverbální techniky, edukační skupiny, mindfulness). Individuální práce s klientem se skládá z podpory pří sestavování individuálního plánu léčby a případné podpory při krizových situacích během léčby.

Součástí léčby je komunikace každého klienta se svým garantem (terapeut, který je každému klientovi přidělen na začátku léčby) přes interaktivní aplikaci eSANANIM, která mimo jiné navazuje a doplňuje především edukativní skupinové programy.

Program večerního stacionáře je plně abstinenční a klienti jsou pravidelně testováni na přítomnost návykových látek v těle. Podporu pro klienty a jejich abstinenci během léčby též bude poskytovat krizová telefonní linka.

Léčba je poskytována bezplatně.

V případě zájmu o večerní stacionář nás kontaktujte na telefonním čísle 605 212 175, kde Vám rádi poskytneme doplňující informace včetně termínu nejbližšího turnusu večerního stacionáře.

Ke stažení

Spouštíme večerní stacionární program