MSaEU hlavička

Cílem projektu je prostřednictví nákupu dvou nových osobních automobilů zajistit a zvýšit dostupnost služeb pro osoby ohrožené závislostí ve 2 službách odborného sociálního poradenství. Konkrétně půjde o zvýšení dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci Case managementu v adiktologické ambulanci a Centra pro osoby v konfliktu se zákonem. Obě tato zařízení se sídlem v centru Prahy poskytují své služby klientům také v terénní formě.

Cílem projektu je prostřednictvím nákupu dvou nových osobních automobilů zajistit fungování služeb dle jejich poslání, cílů a zaměření. Konkrétně pro zařízení Case management v adiktologické ambulanci půjde o zvýšení dostupnosti a kvality poskytování sociálních služeb díky větší flexibilitě terénní služby. Zvýší se efektivita výkonu práce, kdy pracovníci budou moci rychleji a komplexněji reagovat na potřeby klientů při péči v jejich přirozeném prostředí. Dále bude lépe zajištěna kontinuita péče v případě hospitalizací klientů či k dočasnému umístění v jiné pobytové službě. V případě služby Centrum pro klienty v konfliktu se zákonem COKUZ je auto nezbytnou podmínkou poskytování služeb, jelikož většina služeb probíhá ve věznicích, které jsou často obtížně dostupné veřejnou dopravou. Ne méně významným cílem, a i výstupem je snížení ekologické zátěže při používání automobilů při poskytování sociální služby.

 -------- 

Celý název projektu: CHCEME JEZDIT ECO

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1

 

Realizátor: SANANIM z.ú.; Ovčí Hájek 2549/64a, Praha 13, 158 00; IČ 00496090

Realiazace projektu: 1. 11. 2022 – 30. 11. 2023

Administrátor projektu: Olga Kolenatá

Identifikační číslo EIS: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017443

-------- 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.