image1

Název projektu: Rozšíření zázemí a poradenských kapacit následné péče

Cílem projektu je zkvalitnění poskytované sociální služby Doléčovacího centra SANANIM. Prostřednictvím projektu dojde k vybudování mobilních administrativně poradenských prostor, jejichž součástí budou i terapeutické místnosti.

Doléčovací centrum je nedílnou součástí systému péče o drogově závislé a jeho role v dokončení celého procesu léčby resocializace je zásadní. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro poskytování služeb. Velká část terapeutických služeb je realizována formou individuální práce, jedná se o individuální psychoterapii, konzultace s dětskou psycholožkou, se sociální pracovnicí, výchovnou poradkyní. Aktuálně se zařízení potýká s nedostatečnou okamžitou kapacitou pro realizaci těchto služeb. Vybudováním dalších prostor se zvýší okamžitá kapacita terapeutických a poradenských služeb. Administrativně poradenské prostory pak budou využívány pro zajištění povinné administrativy služeb, v rámci těchto prostor pak také probíhá individuální práce s klienty, u níž je potřeba využít kancelářské zázemí (počítač, internet např. při konzultacích se sociální pracovnicí). Dále pak budou využívání pro realizaci poradenských aktivit probíhajících přes internet, případně online.

 --------

Celý název projektu: Zajištění standardu služeb následné péče SANANIM z. ú

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Název výzvy: OPPPR_46. výzva SC 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

 

Realizátor: SANANIM z.ú.; Ovčí Hájek 2549/64a, Praha 13, 158 00; IČ 00496090

Realizace projektu: 1. 5. 2022 – 31. 3. 2023

Administrátor projektu: Jana Růžičková

Identifikační číslo EIS: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002313