image1

Cílem projektu je rekonstrukce chráněných bytů v Doléčovacím centru a obnova jejich vybavení. Doléčovací centrum je součástí systému služeb poskytovaných organizací SANANIM z. ú. na území Hlavního města Prahy. Rekonstrukce a modernizace vybavení umožní zkvalitnění poskytované sociální služby pobytové následné péče díky zvýšení standardu ubytování klientů. 

V rámci projektu dojde k rekonstrukci chráněných bytů v Doléčovacím centru SANANIM se sídlem Ovčí hájek 2549/64a, Praha 13, 158 00. Kapacita služby nebude realizací projektu dotčena. Jedná se o 7 bytových buněk, rekonstrukce se bude týkat obnovy vnitřních prostor bytů (koupelny, toalety, kuchyně, podlahové krytiny, topná tělesa, osvětlení) a výměny veškerého vybavení (nábytek, kuchyňské spotřebiče).

Prostřednictvím projektu dojde ke zkvalitnění poskytované sociální služby pobytové následné péče.

--------

Celý název projektu: Zajištění standardu služeb následné péče SANANIM z. ú

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Název výzvy: OPPPR_46. výzva SC 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Realizátor: SANANIM z.ú.; Ovčí Hájek 2549/64a, Praha 13, 158 00; IČ 00496090

Realizace projektu: 1. 5. 2022 – 30. 6. 2023 

Administrátor projektu: Jana Růžičková

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002271