Stáže v Terénních programech SANANIM je možné provádět v krátkodobém (např. týden) i dlouhodobém (několik měsíců) měřítku, přičemž zájemci o dlouhodobou stáž jsou preferováni.

Kritéria pro přijetí stážisty/ky 

 • Dosažení věku 21 let
 • Vstupní pohovor s konzultantem
 • Maximální možné vyloučení rizika ohrožení účastníka/ce stáže při kontaktu s otevřenou drogovou scénou - tzn. je nežádoucí, aby měl zájemce o stáž příbuzné či jiné osoby blízké, kteří zneužívají OPL a pravděpodobně se pohybují na otevřené drogové scéně
 • Dlouhodobá abstinence od užívání drog s vysokým rizikem
 • Vyhýbání se experimentátorství s drogami s vysokým i nižším rizikem
   

Stážista/ka absolvuje před samotnou praktickou částí stáže základní teoretickou přípravu. Tato příprava trvá zhruba 2-4 hodiny (podle znalostí a zkušeností stážisty/ky). V rámci přípravy získá stážista/ka přehled v oblastech:

 1. činnost a fungování Terénních programů
 2. fungování komplexního systému péče o drogově závislé v o.s. SANANIM
 3. principy "Harm Reduction" a jejich využití v praxi
 4. etický kodex pracovníků v TP SANANIM a práva klientů TP SANANIM
 5. povinnosti v průběhu stáže.

 Zájemce o stáž prosíme, aby nás kontaktovali výhradně na e-mail staze@sananim.cz

 
 
Získejte zkušenosti na stáži v Terénním programu