Organizace SANANIM již dlouhou řadu let zajišťuje odborné vzdělávání v programech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. 

Program vzdělávacích kurzů a seminářů reaguje na aktuální potřeby odborné veřejnosti, především sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.  

Vzdělávací programy pro odborou veřejnost v akreditovaných programech pro SANANIM z.ú. zajišťuje dceřiná společnost SANANIM SOS, s.r.o.