Vážení spoluobčané,

jsme si vědomi toho, že situace v Praze, a převážně na Praze 5, je v souvislosti s uzavřením jednoho z pražských kontaktních center kritická. Chápeme Vaše obavy a rozhořčení. Věřte, že ani my nejsme spokojeni a děláme vše, co je v našich silách, aby došlo k nápravě. Krom jiného např. iniciujeme jednání a kontinuálně upozorňujeme relevantní úřady a orgány na kritickou situaci a současně navrhujeme řešení směřující ke snížení dopadů na obyvatele městské části. Rozšířili jsme komunitně preventivní práci v okolí parku Na Skalce. Ta byla na navýšena dvojí formou – o cca 1,0 úvazku (které muselo být vyčleněno z již stávajících úvazků KC) a o 0,5 úvazku z podpory MČ Prahy 5. 

Již dlouhou řadu let upozorňujeme na vysoký nedostatek adiktologických služeb v Praze. Ale místo toho, aby se adiktologické služby posilovaly, přišla Praha o jedno ze tří kontaktních center a již tak nedostatečná kapacita služeb se ještě snížila. V Praze je přes 11 tis. lidí, kteří užívají drogy rizikově a 10 tis. z nich užívá drogy injekčně. Pro tyto lidi jsou aktuálně jen dvě kontaktní centra s omezenou kapacitou denních kontaktů. Pro srovnání např. v Jihomoravském kraji je 4,3 tis. injekčních uživatelů drog a Brno pro tyto lidi disponuje třemi kontaktními centry. 

Naše kontaktní centrum Na Skalce je od ledna, s 25% nárůstem klientů, významně přetížené, v okolí centra evidujeme nárůst kontaktů o 1000 %! To samozřejmě dopadá nejen na poskytování služeb, ale také na Vás, kteří v lokalitě žijete. Díky nárůstu klientů nám a pochopitelně i radnici MČ Prahy 5 začínají chodit stížnosti a žádosti o omezení služeb či zrušení i našeho kontaktního centra Uzavření či omezení služeb kontaktního centra SANANIM by však bylo velkým rizikem pro veřejné zdraví!

Podle statistik vyplývá, že počet nevyměněných injekčních stříkaček se po uzavření kontaktního centra Progressive snížil o 700 kusů. To ale neznamená, že dochází k sedmistům aplikacím drog méně. Znamená to, že tyto injekční stříkačky nejsou bezpečně likvidovány a jsou používány opakovaně anebo jsou někde odhozeny. To je obrovské riziko pro veřejné zdraví nás všech. 

V případě, že by se síť adiktologických služeb rozrostla, sníží se v lokalitě na Praze 5 velká koncentrace klientů. Apelujeme na Magistrát hl. m. Prahy, aby pomohl zřídit další kontaktní centra napříč Prahou. Jedině tak dokážeme poskytnou kvalitní služby všem, kteří je potřebují a jedině tak zvládneme regulovat situaci na Praze 5, se kterou není nikdo spokojen. 

I když řešení této situace přísluší hlavně Magistrátu hl. m. Prahy, pokusíme se neustále vyvíjet tlak na to, aby se řešení realizovalo co nejdříve.

Tisková zpráva pro média

Dopis pro spoluobčany