K čemu je Doléčovák?
Jak si mám zařídit ambulantní doléčování?
Jak si mám požádat o chráněné bydlení?

Doléčovací centrum poskytuje klientům bydlení a služby směřující k jejich sociální stabilizaci.

Pokud máte zájem o ambulantní doléčování, absolvujete vstupní pohovor, který si telefonicky domluvíte přímo v Doléčovacím centru.

Je nezbytné poslat písemnou žádost se svým životopisem a doporučením terapeutického týmu komunity nebo léčebny.

Doléčovák

Doléčovák

Nestátní zdravotnické zařízení zajišťující následnou péči klientům po léčbě drogových závislostí formou ambulantního doléčování nebo pobytové služby chráněného bydlení.

Základním cílem doléčovacího programu je prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit snižovat riziko relapsu závislosti na návykových látkách a podpořit udržení a další rozvíjení pozitivních změn, k nimž u klienta došlo před vstupem do doléčovacího programu.

2973 2973
individuálních terapií
108 108
klientů
425 dní 425 dní
průměrná délka doléčování

Kde nás najdete

ovčí hájek

Adresa

Ovčí hájek 2549/64A
158 00 Praha 13

Telefonní kontakt

Pevná linka
+420 284 825 817

Email
W~Go815j07c-9Zd79bzhTj

Služby a zařízení